El-Comp
El-Comp
El-Comp
Nasza oferta
El-Comp

Jak kupować

Kontakt
EL-COMP
ul. Warszawska 11
82-300 Elbląg
tel. +48 55 234 28 35

więcej...

El-Comp

El-Comp
Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej Elbląg, 17.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej
Parametry techniczne:
- moc 2000 KW
- częstotliwość 20 KHz
- regulator amplitudy 50/100 %
- wymiary blatu roboczego 300 x 250 mm

Pliki (zobacz szczegóły)::
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
SonicArts Andrzej Waseńczuk, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, data wpływu 25.06.2018 r.


Zapytanie ofertowe na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt . Elbląg, 13.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE -na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt .

Parametry techniczne:
- obudowa do regulatora,
- 12 kart Dialog 16A
- kabel termopary,
- kabel zasilający.

Pliki (zobacz szczegóły):
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 21.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
EMPLAST Sp. z o. o. Sp. k., ul. Naramowicka 45/18, 61-622 Poznań, data wpływu 14.06.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie Etykieciarki z flow pack (Elbląg, 06.04.2018 r).

Elbląg, 06.04.2018 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE - na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem


Pliki (zobacz szczegóły):

 • Zapytanie ofertowe Etykieciarki z flow-packiem
 • Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
 • Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
 • Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)

 • Pliki do Pobrania:
 • Wymagania techniczne Etykieciarki z flow-packiem

 • Osoba do kontaktu:
  Cezary Kostuch (Właściciel)
  e-mail: el-comp@el-comp.pl
  tel. + 48 55 2342835

  Termin składania ofert: do 16.04.2018 r.
  Termin wyboru oferty: do 23.04.2018 r.


  Informacja o wybranym wykonawcy na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem

  Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
  “KERT” Michał Kraszewski, ul. Antoniewska 11, 02-977 Warszawa, data wpływu 16.04.2018 r.


  ZAPYTANIE OFERTOWE (Wtryskarki / Elbląg, 20.09.2017).

  Elbląg, 20.09.2017 r.

  Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE 
  -na wykonanie wtryskarek hydraulicznych – 2 szt.


  Pliki (zobacz szczegóły):


  Osoba do kontaktu:
  Cezary Kostuch (Właściciel)
  e-mail: el-comp@el-comp.pl
  tel. + 48 55 2342835


  Termin składania ofert: do 29.09.2017r.
  Termin wyboru oferty: do 04.10.2017r.


  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY (Wtryskarki / Data publikacji: 04.10.2017 r.)

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

  • Arburg Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa , data wpływu 28.09.2017 r.


  Pełna lista podmiotów:

  • 1) Arburg Polska Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa;
  • 2) 29PRO Michał Domarańczyk, ul. Ptasia 3, 41-200 Sosnowiec;
  • 3) Hurmak Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 78-320 Połczyn Zdrój;
  • 4) Engel Polska Sp. z o.o., ul. Ostródzka 50 B, 03-289 Warszawa.


  ZAPYTANIE OFERTOWE (Produkcja elektroniczna / Elbląg, 08.08.2017).

  Elbląg, 08.08.2017 r.

  Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
  -na wykonanie projektu i przygotowania produkcji elektronicznej do kasetki dziennej i tygodniowej.

  Pliki (zobacz szczegóły):



  Pliki do Pobrania:


  Osoba do kontaktu:
  Cezary Kostuch (Właściciel)
  e-mail: el-comp@el-comp.pl
  tel. + 48 55 2342835

  Termin składania ofert: do 23.08.2017r.
  Termin wyboru oferty: do 01.09.2017r.


  Informacja o wybranym wykonawcy

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
  Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, data wpływu 22.08.2017r.; cena 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Pełna lista podmiotów
  - Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk
  - Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie


  ZAPYTANIE OFERTOWE (Formy wtryskowe / Elbląg, 02.08.2017)

  Elbląg, 02.08.2017 r.

  Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE:
  -na wykonanie zestawu form wtryskowych do produkcji kasetki do dawkowania leków tygodniowej, modułu do elektroniki do kasetki tygodniowej i kasetki dziennej.

  Pliki (zobacz szczegóły):


  Pliki do Pobrania:

  Osoba do kontaktu:
  Cezary Kostuch (Właściciel)
  e-mail: el-comp@el-comp.pl
  tel. + 48 55 2342835

  Termin składania ofert: do 23.08.2017 r.
  Termin wyboru oferty: do 01.09.2017 r.



  Informacja o wybranym wykonawcy
  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
  Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie , data wpływu 21.08.2017r.; cena 277.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Pełna lista podmiotów

  - Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie
  - Synetik s.c. ul. Starowiejska 67, 80-543 Gdańsk
  - Evitron sp. z o.o., ul. Piotra i Pawła 47, 72-015 Police


  El-Comp


  Strona główna .. O firmie .. Oferta .. Projekty Unijne .. Jak kupować .. Kontakt