El-Comp
El-Comp
El-Comp
Nasza oferta
El-Comp

Jak kupować

Kontakt
EL-COMP
ul. Warszawska 11
82-300 Elbląg
tel. +48 55 234 28 35

więcej...

El-Comp

El-Comp

EL-COMP Cezary Kostuch

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,

Działanie 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałania 1.4.4 – Internacjonalizacja MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Ekspansja zagraniczna szansą rozwoju firmy EL-COMP Cezary Kostuch”

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie EL-COMP Cezary Kostuch dotyczącej produkcji nowych produktów w branży artykułów medycznych

Wartość projektu: 1 713 390,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 640 180,80 PLN

El-Comp


Strona główna .. O firmie .. Oferta .. Projekty Unijne .. Jak kupować .. Kontakt